Báo Đồng Nai điện tử
En

Vắng lao động đến tìm việc tại Sàn giao dịch việc làm lần thứ 7

04:05, 25/05/2023

(ĐN )- Sàn giao dịch việc làm lần thứ 7 năm 2023 vừa được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai ngày 25-5. Tham gia sàn có 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng với nhu cầu trên 1.350 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm hơn 88%.

(ĐN )- Sàn giao dịch việc làm lần thứ 7 năm 2023 vừa được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai ngày 25-5. Tham gia sàn có 20 doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia tuyển dụng với nhu cầu trên 1.350 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm hơn 88%. Tại sàn có khoảng 300 lượt lao động đến tìm hiểu thông tin về việc làm và phỏng vấn. Dự kiến có 190 lao động được tuyển dụng.

Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm tại Sàn việc làm lần thứ 7-2023
Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm tại Sàn việc làm lần thứ 7-2023

Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, mặc dù nhu cầu tuyển dụng của DN tại Sàn phần lớn là lao động  phổ thông ở các ngành may mặc và xuất khẩu lao động, song số lượng lao động tham gia tìm việc rất hạn chế hoặc chưa đáp ứng được các tiêu chí tuyển dụng của DN.

Trung tâm sẽ tăng cường thông tin về nhu cầu tuyển dụng của DN và đẩy mạnh tổ chức các Sàn việc làm nhằm hỗ trợ việc làm nhanh chóng cho lao động thất nghiệp, đáp ứng nguồn nhân lực cho các DN trên địa bàn tỉnh.

                                        Nguyễn Hòa

Tin xem nhiều