Báo Đồng Nai điện tử
En

UBND TP. Biên Hòa: 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại HTX Gò Me được cấp phù hợp trình tự, thủ tục

12:03, 06/03/2023

(ĐN) - Mới đây, UBND TP.Biên Hòa đã có có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xác minh nguồn gốc đất đã cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại Hợp tác xã (HTX) Gò Me, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa

(ĐN) - Mới đây, UBND TP.Biên Hòa đã có có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xác minh nguồn gốc đất đã cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại Hợp tác xã (HTX) Gò Me, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa

UBND TP.Biên Hòa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xác minh nguồn gốc đất đã cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại HTX Gò Me
UBND TP.Biên Hòa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc xác minh nguồn gốc đất đã cấp 73 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại HTX Gò Me

 

Trước đó, vào tháng 3-2022, Thanh tra tỉnh có kết luận thanh tra xác định UBND P.Thống Nhất, UBND TP.Biên Hòa cùng Sở TN-MT cấp 73 sổ hồng với diện tích hơn 8,4 ha cho các xã viên của HTX Gò Me là vi phạm là vi phạm Luật Đất đai. Thanh tra tỉnh cho rằng hồ sơ cấp sổ hồng cho các hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, nguồn gốc đất theo quy định nên không đủ điều kiện để xem xét.

Trong văn bản, UBND TP.Biên Hòa cho biết, theo ý kiến của Sở TN-MT tại văn bản số 9809/STNMT-VPĐK (ngày 14-12-2022) thì trên cơ sở tài liệu lưu trữ tại Chi cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TN-MT phía Nam, qua đối chiếu, chồng ghép và nắn ảnh bản đồ, Sở TN-MT xác định vị trí 73 thửa đất nêu trong Kết luận thanh tra số 2519/KL-UBND (ngày 11-3-2022) tương ứng với vị trí các thửa đất trên nền bản đồ xã Bình Trước, quận Đức Tu, tổng Phước Vĩnh Thượng, tỉnh Biên Hòa. Từ đó, đã đối chiếu và khai thác được thông tin về nguồn gốc sử dụng đất của các hộ xã viên sử dụng đất trước khi đưa đất vào Tập đoàn số 18, 19, 20 và sau đó là HTX Gò Me trong sổ địa bộ của xã Bình Trước.

Theo hồ sơ, kèm theo danh sách các thửa đất của Sở TN-MT tổng hợp, qua kiểm tra, tài liệu thu thập lưu trữ các thửa đất của Sở TN-MT cung cấp được sao lục tại Chi cục Công nghệ thông tin và dữ liệu TN-MT phía Nam; hồ sơ, tài liệu nguồn gốc sử dụng đất được lưu giữ tại HTX Gò Me và nguồn gốc sử dụng đất trong hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND P.Thống Nhất xác minh thể hiện: nguồn gốc sử dụng đất của 73 thửa đất nên trên là đất của bà con nông dân tự nguyện đưa vào làm ăn tập thể tại Tập đoàn số 18,19,20.

Năm 1984, sát nhập 3 tập đoàn thành lập HTX Gò Me. Từ năm 1984 đến năm 1999, với sự tham gia đóng góp đất của các hộ xã viên, HTX có giao khoán lại cho các xã viên sử dụng sản xuất nông nghiệp. Năm 1999, nhà nước cho kê khai đăng ký đất đồng loạt của các hộ dân đang sử dụng đất được kê khai và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ quy định pháp luật về đất đai tại các thời điểm xét cấp 73 giấy chứng nhận như đã nêu trên là phù hợp với trình tự thủ tục quy định của pháp luật đất đai và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1311/UBT (ngày 2-4-2003) và hướng dẫn của Sở Địa chính (nay là Sở TN-MT) tại Văn bản số 29/ĐC-NĐ.QHGĐ (ngày 18-3-2003).

Phạm Tùng

Tin xem nhiều