Báo Đồng Nai điện tử
En

Thống nhất triển khai 6 nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh

05:03, 23/03/2023

(ĐN) - Ngày 23-3, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường chủ trì cuộc họp Hội đồng khoa học- công nghệ (KH-CN) tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH-CN nhằm thực hiện kế hoạch của Ban TVTU về Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Ngày 23-3, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường chủ trì cuộc họp Hội đồng khoa học- công nghệ (KH-CN) tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH-CN nhằm thực hiện kế hoạch của Ban TVTU về Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chủ trì cuộc họp
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã góp ý các nội dung xung quanh việc triển khai thực hiện 6 đề tài, dự án thuộc chương trình Nghiên cứu kinh tế, xã hội – nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực.

Hội đồng KH-CN đã bỏ phiếu thống nhất triển khai 6 đề tài, dự án gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Đồng Nai; Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Thực trạng giai đoạn 2014-2024 và những vấn đề đặt ra trong tình hình mới (giai đoạn 2025-2030); Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Mô hình kinh tế Đồng Nai phát triển bền vững; Phát triển hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, 6 đề tài, dự án được lựa chọn thực hiện đều mang tính lý luận cao, xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu tính khả thi cao. Do vậy, những sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì thực hiện cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, phân tích, chỉ ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Đồng chí Quản Minh Cường đề nghị các đơn vị, sở, ngành thực hiện các đề tài, dự án tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng KH-CN, các nhà khoa học để nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện. Đồng thời, lựa chọn các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, đáp ứng đủ năng lực để tổ chức thực hiện. Kết quả nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án là dữ liệu khoa học quan trọng, phục vụ công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều