Báo Đồng Nai điện tử
En

Phải xây dựng niềm tin để phát huy thật tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

03:03, 29/03/2023

Sáng 29-3, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 10-6-2003 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Sáng 29-3, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 10-6-2003 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

* Nhiều kết quả tích cực

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nêu rõ, qua 20 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy sức mạnh ĐĐKTDT, Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, khởi sắc; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Năm 2003, thu nhập bình quân đầu người ở Đồng Nai chỉ đạt 9,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,64%; đến nay thu nhập bình quân đầu người hơn 132 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,08%. Đại bộ phận nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đồng Nai có đặc thù là địa bàn đông lao động nhập cư, nhiều khu công nghiệp. Bên cạnh đó, Đồng Nai có hơn 70% dân số là tín đồ các tôn giáo và 37 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Những đặc điểm này của Đồng Nai vừa tạo thuận lợi nhưng đồng thời đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, cả hệ thống chính trị phải xem việc phát huy sức mạnh ĐĐKTDT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, nội hàm của Nghị quyết 23-NQ/TW có 2 vấn đề lớn: phải đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Nếu đoàn kết mà không phát huy sức mạnh ĐĐKTDT thì cũng không thành công; còn nếu không đoàn kết được thì càng thất bại.

Đất nước ta luôn kiên định với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Không chỉ làm cho dân giàu mà phải để người dân thực sự được làm chủ và tất cả phải thượng tôn pháp luật.

* Cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, dù cách đây 20 năm nhưng Nghị quyết 23-NQ/TW đã đề cập đến việc trí thức hóa công nhân. Trong những năm qua, Đồng Nai có không ít dự án gia công, lắp ráp, sử dụng lao động giản đơn, nên một bộ phận công nhân ở Đồng Nai trình độ thấp, thu nhập thấp - đó là một thử thách của chúng ta.

ồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
ồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, bộ máy phục vụ nhân dân không phải ở chỗ nào cũng mang lại sự hài lòng, thực sự phụng sự nhân dân. Điều này ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cán bộ nào không phụng sự nhân dân tốt, nhũng nhiễu, không thực sự tận tâm với dân thì loại ngay ra khỏi hệ thống chính trị, để xây dựng lòng tin và sự đoàn kết trong nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền cũng phải xem xét lại về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, các chính sách phải hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Cùng với đó phải chống tiêu cực trong hệ thống tư pháp, bảo vệ công lý, không để oan sai, góp phần xây dựng lòng tin vững chắc của nhân dân vào công lý.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23

Bí thư Tỉnh ủy nhắc lại, Nghị quyết 23-NQ/TW vô cùng quan trọng đối với mọi tổ chức Đảng, nhiều tư duy của nghị quyết đến nay còn nguyên giá trị. Do đó, các các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết để trong công tác lãnh đạo thực hiện được mục tiêu đoàn kết phát huy sức mạnh nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tin: Phương Hằng - Ảnh: Đắc Nhân

Tin xem nhiều