Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm điều chỉnh quy hoạch giao thông đường bộ đáp ứng kết nối vùng

02:03, 29/03/2023

(ĐN) - Ngày 29-3, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát đối với 2 đơn vị gồm Sở GT-VT và Sở KH-ĐT về kết quả thực hiện quy hoạch GT-VT đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Ngày 29-3, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát đối với 2 đơn vị gồm Sở GT-VT và Sở KH-ĐT về kết quả thực hiện quy hoạch GT-VT đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Kim Phước phát biểu kết luận buổi giám sát
Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Kim Phước phát biểu kết luận buổi giám sát

Sở GT-VT cho biết, theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30-7-2021 của HĐND tỉnh, trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh có 14 tuyến đường tỉnh được đầu tư nâng cấp, kéo dài và bổ sung vào quy hoạch. Trong số này, có 3 tuyến đường đã hoàn thành bàn giao và đưa vào khai thác với tổng chiều dài hơn 35,4km, tổng vốn đầu tư hơn 795 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh sẽ có 18 tuyến đường tỉnh được đầu tư nâng cấp kéo dài, bổ sung vào quy hoạch thêm 8 tuyến đường tỉnh vào quy hoạch. Hiện đã có 1 tuyến hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác.

Theo đánh giá, việc triển khai thực hiện quy hoạch các tuyến đường giao thông tỉnh thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn bố trí cho các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, năng lực quản lý dự án của các chủ đầu tư…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Kim Phước cho rằng, thông qua quy hoạch giao thông, tỉnh đã có sự tập trung, tầm nhìn chiến lược để đầu tư các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Mặc dù mức độ hoàn thành các tuyến đường tỉnh còn thấp, tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành các tuyến đường huyện, xã đạt cao từ đó đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Trong đó, kết quả nổi bật nhất là Đồng Nai đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí về giao thông.

Đoàn giám sát cũng kiến nghị các sở, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện nghị quyết về quy hoạch giao thông trên địa bàn tỉnh, sớm có sự bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để có hệ thống hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển chung về kinh tế - xã hội, kết nối các địa phương và kết nối vùng.

Phạm Tùng
 

Tin xem nhiều