Báo Đồng Nai điện tử
En

Rà soát, bổ sung quy hoạch các bến thủy nội địa

06:02, 16/02/2023

(ĐN) -  Đánh giá các bến thủy nội địa, bến khách, bến du lịch có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, do đó, tại buổi làm việc để nghe báo cáo về tình hình hoạt động và quy hoạch các bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh ngày 16-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ để bổ sung quy hoạch.

(ĐN) -  Đánh giá các bến thủy nội địa, bến khách, bến du lịch có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, do đó, tại buổi làm việc để nghe báo cáo về tình hình hoạt động và quy hoạch các bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh ngày 16-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ để bổ sung quy hoạch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu kết luận buổi làm việc

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị, đến cuối tháng 2-2023, các địa phương phải có báo cáo về nhu cầu bổ sung các bến thủy nội địa, bến khách, bến du lịch. Sở GT-VT sau đó có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu của các địa phương cũng như ý kiến của các cơ quan chức năng báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh. Sở TN-MT, Sở VH-TTDL rà soát lại các bến du lịch, bến đò ngang, đò dọc có thể phát triển để phục vụ mục đích công cộng thì đưa vào danh mục đầu tư công và giao cho các địa phương quản lý. Đặc biệt, đối với các bến du lịch, cần rà soát thực hiện đầu tư công để khai thác hiệu quả hơn, hạn chế việc giao cho một đơn vị đầu tư khai thác. Bởi, nếu giao cho một đơn vị đầu tư, khai thác sẽ khó thúc đẩy phát triển du lịch.

Đồng Nai có khoảng 200km đường sông, kênh có thể khai thác vận tải thủy
Đồng Nai có khoảng 200km đường sông, kênh có thể khai thác vận tải thủy

Theo Sở GT-VT, trên địa bàn tỉnh có mạng lưới sông, kênh với chiều dài hơn 2,5 ngàn km, trong đó có khoảng 200km có thể khai thác vận tải thủy. Hiện nay, trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia và tuyến đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh có 90 cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và dọc sông được cấp phép hoạt động.

Phạm Tùng

 

Tin xem nhiều