Báo Đồng Nai điện tử
En

Khảo sát Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U3

04:02, 16/02/2023

(ĐN)- Ngày 16-2, Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai 1930-2020 (tái bản, bổ sung), tiếp tục khảo sát, thu thập tài liệu phục vụ công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh tại Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U3 (xã Bình Sơn, H.Long Thành).

(ĐN)- Ngày 16-2, Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai 1930-2020 (tái bản, bổ sung), tiếp tục khảo sát, thu thập tài liệu phục vụ công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh tại Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U3 (xã Bình Sơn, H.Long Thành).

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang và đội ngũ cán bộ trong tỉnh, ôn lại truyền thống cách mạng tại mộ tập thể của các liệt sĩ trong Căn cứ Tỉnh ủy U3
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang và đội ngũ cán bộ trong tỉnh, ôn lại truyền thống cách mạng tại mộ tập thể của các liệt sĩ trong Căn cứ Tỉnh ủy U3

Tham gia Đoàn khảo sát có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa Phan Văn Trang; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy Long Thành cùng nhiều cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Văn Trang cho biết, tháng 7-1961 sau khi có quyết định của Trung ương Cục miền Nam về việc tách tỉnh Thủ Biên để thành lập lại tỉnh Biên Hòa; đồng thời tạo thế vững chắc cho các lực lượng cách mạng, phát động chiến tranh nhân dân chống Mỹ cứu nước, giải phóng quê hương, Tỉnh ủy Biên Hòa quyết định xây dựng căn cứ kháng chiến ở Suối Cả, xã Bình Sơn, H.Long Thành.

Tại căn cứ này, tháng 8-1962 dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đại hội các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bầu ra Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Biên Hòa, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tập hợp mọi tầng lớp, giai cấp trong tỉnh đoàn kết một lòng tiến hành cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang cùng đoàn khảo sát tìm hiểu tư liệu lịch sử tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy U3
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang cùng đoàn khảo sát tìm hiểu tư liệu lịch sử tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy U3

Cũng tại căn cứ U3, Tỉnh ủy Biên Hòa chỉ đạo thành lập các ban, ngành, đoàn thể cách mạng và lực lượng vũ trang 240. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các lực lượng cách mạng kết hợp đấu tranh vũ trang, chính trị, binh vận đã đánh bại quốc sách ấp chiến lược của Mỹ ngụy, liên tục tiến công góp phần cùng chiến trường chung cả nước, đánh bại 3 chiến lược của Mỹ ngụy: chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và chiến tranh Việt Nam hóa.

Trong đó vào mùa Xuân 1975, từ căn cứ này, Tỉnh ủy Biên Hòa chỉ đạo các lực lượng vũ trang địa phương phối hợp chặt chẽ Quân đoàn 2, phát động quần chúng nổi dậy, giải phóng quê hương, đánh chiếm các căn cứ Nước Trong, trường sĩ quan thiết giáp ngụy, yếu khu Thành Tuy Hạ, làm tan dã toàn bộ ngụy quân, ngụy quyền tỉnh Biên Hòa; tạo điều kiện cho Quân đoàn 2 tiến vào cắm cờ Dinh Độc Lập, giải phóng Sài Gòn, hoàn thành sự nghiệp “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giành độc lập dân tộc thống nhất Tổ quốc…

Phương Hằng

Tin xem nhiều