Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022

01:02, 08/02/2023

(ĐN)- Sáng 8-2, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban TVTU năm 2022. Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí trong Ban TVTU tham dự hội nghị.

(ĐN)- Sáng 8-2, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban TVTU năm 2022. Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí trong Ban TVTU tham dự hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu quán triệt tại hội nghị kiểm điểm. Ảnh: Nga Sơn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu quán triệt tại hội nghị kiểm điểm. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu quán triệt hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, hội nghị kiểm điểm nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể Ban TVTU. Từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể Ban TVTU tại hội nghị. Ảnh: Nga Sơn
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể Ban TVTU tại hội nghị. Ảnh: Nga Sơn

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban TVTU nghiên cứu, đề xuất và nỗ lực thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để đưa Đồng Nai phát triển bền vững trong thời gian tới. Việc kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban TVTU về thực hiện nguyên tắc kiểm điểm tập thể trước mới đến kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở kiểm điểm cá nhân. Trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, chỉ rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể; lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể…

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 8 và 9-2.

Nga Sơn

Tin xem nhiều