Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 7-2-2023

08:02, 07/02/2023

Hôm nay 7-2, cả nước và trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực. Các địa phương tiếp tục tổ chức Ngày hội tòng quân năm 2023, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân vào hôm nay gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Hôm nay 7-2, cả nước và trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực. Các địa phương tiếp tục tổ chức Ngày hội tòng quân năm 2023, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân vào hôm nay gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Trong tỉnh diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các địa phương tích cực chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2023; Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023; Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với  đoàn Đại sứ quán Australia tại Hà Nội nhằm thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại; Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tình hình hoạt động và quy hoạch các bến thủy nội địa…

N.Hạ (tổng hợp) - Đồ họa: Hải Hà

 

Tin xem nhiều