En

Hội thảo về giảm phát thải khí nhà kính tại Đồng Nai

05:02, 07/02/2023

(ĐN) - Ngày 7-2, Trung tâm Công nghệ môi trường (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) phối hợp với Sở KH-CN tổ chức hội thảo khoa học đề tài: "Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai".

(ĐN) - Ngày 7-2, Trung tâm Công nghệ môi trường (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) phối hợp với Sở KH-CN tổ chức hội thảo khoa học đề tài: “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai”. PGS.TS Phùng Chí Sỹ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ môi trường và Phó giám đốc Sở KH-CN Huỳnh Minh Hậu chủ trì hội thảo.

 Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe tham luận về các nguồn phát thải khí nhà kính cơ bản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; cách tiếp cận và phương pháp định lượng, ước tính phát thải khí nhà kính; kết quả tính toán phát thải khí nhà kính; đề xuất các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh…

Để giảm phát thải khí nhà kính, nhóm nghiên cứu đề xuất các chương trình, dự án với 5 nhóm ngành, gồm: năng lượng; giao thông; chất thải; quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất khác. Đồng thời cũng đề xuất xây dựng lộ trình thực hiện các chương trình nói trên.

Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nhằm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đầu vào về phát thải khí nhà kính; cung cấp công cụ để kiểm kê khí nhà kính định kỳ cho các ngành kinh tế - xã hội; hỗ trợ xây dựng chiến lược, kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của tỉnh, từ đó đề xuất các ngành có tiềm năng giảm phát thải.

Vương Thế

Tin xem nhiều