Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

08:02, 16/02/2023

Cử tri xã Trị An (H.Vĩnh Cửu) phản ảnh: Cụm công nghiệp (CCN) Trị An được quy hoạch, thành lập từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện. Nhiều hộ dân có đất nằm trong phạm vi ranh giới của CCN không được sửa chữa, xây dựng nhà ở, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt nên đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho biết về kế hoạch, thời gian cụ thể triển khai thực hiện CCN.

Cử tri xã Trị An (H.Vĩnh Cửu) phản ảnh: Cụm công nghiệp (CCN) Trị An được quy hoạch, thành lập từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện. Nhiều hộ dân có đất nằm trong phạm vi ranh giới của CCN không được sửa chữa, xây dựng nhà ở, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt nên đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho biết về kế hoạch, thời gian cụ thể triển khai thực hiện CCN.

* Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

1. Về việc quy hoạch và thành lập CCN Trị An

Căn cứ Công văn số 9048/BCT-CNĐP ngày 16-9-2014 của Bộ Công thương, CCN Trị An (H.Vĩnh Cửu) thuộc danh mục Quy hoạch phát triển CCN giai đoạn 2013-2020 của tỉnh Đồng Nai.

Dự án CCN Trị An đã được UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm số 7631/UBND-ĐT ngày 25-8-2016 cho Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư, đến ngày 25-8-2018 là hết hiệu lực của văn bản.

Ngày 8-9-2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập cụm số 2889/QĐ-UBND. Theo báo cáo đầu tư thành lập CCN năm 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 8-9-2016, có đăng ký tiến độ đầu tư như sau:

- Quý III-2016: Hoàn thành thủ tục pháp lý: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500, rà phá bom mìn, PCCC, giấy phép xây dựng.

- Tháng 4-2018: Xây dựng cơ bản hoàn thành; thu hút dự án thứ cấp vào CCN: lấp đầy diện tích CCN Trị An trong năm 2019 là 30% và trên 60% vào cuối năm 2020.

Từ thời điểm được phê duyệt Quyết định thành lập CCN đến ngày 14-6-2018, Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư chỉ thực hiện xin cấp phép quy hoạch và được UBND tỉnh cấp giấy phép quy hoạch số 16/GPQH ngày 20-9-2017 và đang triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 (đã được phê duyệt năm 2008).

Tính đến ngày 25-8-2018, hiệu lực thỏa thuận địa điểm CCN Trị An và tiến độ đầu tư dự án tại Quyết định số 2889/QĐ-UBND đã hết. Mặc dù UBND H.Vĩnh Cửu thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhưng Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư vẫn chưa quyết tâm thực hiện dự án, chưa tiến hành các công tác cần thiết trong khu vực quy hoạch làm ảnh hướng tới khả năng thu hút đầu tư cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, ngày 28-5-2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 8-9-2016 của UBND tỉnh.

Tính tới thời điểm hiện tại, có 2 doanh nghiệp đăng ký đầu tư hạ tầng CCN Trị An là: Công ty CP Đầu tư và phát triển Cường Thuận IDICO và Công ty CP Tín Nghĩa đăng ký đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN Trị An. Tuy nhiên, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án chưa được thực hiện do khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, cụ thể trong phạm vi dự án có 100.817,5 m2 đất giao cho Tập đoàn Nguyên liệu giấy Tân Mai và 8.722,3m2 đất giao cho Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Đông Nam.

Theo đó, ngày 4-11-2021, UBND H.Vĩnh Cửu đã có Văn bản số 7569/UBND-KT về việc rà soát, đăng ký hỗ trợ ứng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng CCN Trị An. Sau khi hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn chủ đầu tư dự án.

2. Về việc lập hồ sơ thụ hưởng chính sách hỗ trợ

Theo Công văn số 4251/UBND-KT ngày 20-6-2022 của UBND H.Vĩnh Cửu, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát sơ bộ và lập khái toán tổng giá trị bồi thường cho toàn CCN, dự kiến khoảng 573 tỷ đồng. Đối với công tác lập thủ tục đề nghị hỗ trợ ứng vốn thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công thương.

Tin xem nhiều