Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

10:02, 05/02/2023

Cử tri xã Hưng Lộc (H.Thống Nhất) phản ánh: Việc xây dựng tuyến đường Dầu Giây - Sông Nhạn (đoạn qua H.Thống Nhất khoảng 2km) đến nay chưa thực hiện mặc dù đã họp dân, ghi vốn nhiều năm. Hiện đoạn đường này đã xuống cấp và hư hỏng nặng gây mất an toàn giao thông.

Cử tri xã Hưng Lộc (H.Thống Nhất) phản ánh: Việc xây dựng tuyến đường Dầu Giây - Sông Nhạn (đoạn qua H.Thống Nhất khoảng 2km) đến nay chưa thực hiện mặc dù đã họp dân, ghi vốn nhiều năm. Hiện đoạn đường này đã xuống cấp và hư hỏng nặng gây mất an toàn giao thông. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông. Nội dung này thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý dự án tỉnh), đơn vị chủ đầu tư đang thực hiện dự án này.

- Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án tỉnh rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đoạn còn lại đi qua địa bàn H.Thống Nhất) Km0+000-Km2+000 đã được UBND tỉnh duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi vào ngày 14-6-2021 tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 14-6-2021. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án tỉnh đã triển khai các bước tiếp theo của dự án và ngày 31-12-2021, Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh có quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án tại Quyết định số 741/QĐ-BQLDAĐTXD.

+ Ngày 15-2-2022, Ban Quản lý dự án tỉnh có Tờ trình số 12/TTr-BQLDAĐTXD về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công. Tuy nhiên do địa phương chưa hoàn tất thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng, chưa đủ điều kiện duyệt kế hoạch đấu thầu để triển khai thi công. Vì vậy, ngày 21-4-2022 UBND tỉnh có Văn bản số 3920/UBND-KTNS ngày 21-4-2022 về việc chuyển trả hồ sơ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo);

+ Ngày 6-9-2022, UBND H.Thống Nhất có báo cáo số 670/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng đường sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn H.Thống Nhất.

+ Ngày 21-9-2022 Ban Quản lý dự án tỉnh tiếp tục có Tờ trình số 121/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 21-9-2022 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thi công của dự án.

Hiện nay, UBND tỉnh xem xét đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu (tiếp theo) cho dự án. Ban Quản lý dự án tỉnh đang tổ chức đấu thầu các gói thi công, dự kiến hoàn tất thủ tục và khởi công công trình trong thời gian sớm nhất.

Tin xem nhiều