Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 6-2-2023

08:02, 05/02/2023

 

Còn nhiều khó khăn trong tinh giản biên chế; Nhân lên những việc làm tốt của nhân viên y tế; Các cầu đường bộ kết nối Đồng Nai với TP.HCM tiếp tục quá tải; Vi phạm tại 2 trung tâm đăng kiểm: Hoạt động phạm tội có tổ chức; Rắc rối khi chuyển nhượng 1 thửa đất cho nhiều người… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4854 ra ngày 6-2-2023 và website Báo Đồng Nai.

 

 

Tin xem nhiều