Báo Đồng Nai điện tử
En

Tu sửa cấp thiết một số giao thông hào tại di tích Địa đạo Suối Linh

09:01, 10/01/2023

(ĐN)-Chủ trương thực hiện tu sửa cấp thiết 4 miệng địa đạo và giao thông hào tại di tích Địa đạo Suối Linh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuậntại Văn bản số 14066/UBND-KGVX.

(ĐN)-Chủ trương thực hiện tu sửa cấp thiết 4 miệng địa đạo và giao thông hào tại di tích Địa đạo Suối Linh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuậntại Văn bản số 14066/UBND-KGVX.

Theo đó, giao Khu Bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai làm chủ đầu tư tu sửa công trình này và có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở VH-TTDL, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, UBND H.Vĩnh Cửu cùng các đơn vị liên quan lập thủ tục, thực hiện đầu tư công trình tu sửa cấp thiết theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công trình tu sửa cấp thiết của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đảm bảo theo đúng quy định. 

Địa đạo Suối Linh là một trong những di tích lịch sử quan trọng của Căn cứ Chiến Khu Đ. Trải qua thời gian tồn tại, các miệng địa đạo đã xuống cấp, năm 2019 đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tu sửa, làm mái che 12 miệng địa đạo, hiện còn một số miệng hầm và giao thông hào đã xuống cấp, do đó cần triển khai tu sửa cấp thiết nhằm bảo vệ di tích lịch sử. 

Nhật Quỳnh

Tin xem nhiều