Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hiệp định Paris - Những giá trị còn mãi

12:01, 20/01/2023

(ĐN) - Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của Hiệp định Paris - đỉnh cao thắng lợi của mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống Mỹ cứu nước…

(ĐN) - Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của Hiệp định Paris - đỉnh cao thắng lợi của mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống Mỹ cứu nước…

Ảnh minh họa: Infographic giới thiệu về cuộc thi
Ảnh minh họa: Infographic giới thiệu về cuộc thi

Thông qua các lần phát sóng trực tiếp (livestream) trên trang mạng cộng đồng Facebook: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, người chơi đã tương tác với người dẫn chương trình và trả lời câu hỏi trong buổi livestream dưới dạng chọn đáp án đúng.

Qua việc trả lời các câu hỏi, người chơi có cơ hội tìm hiểu về sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bản lĩnh, trí tuệ, độc đáo của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam; bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn đến Hội nghị Paris; quá trình chuẩn bị đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lặp lại hòa bình ở Việt Nam; vai trò của các bên tham gia, thành phần tham dự và diễn biến hội nghị…

Nga Sơn

Tin xem nhiều