Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 24-11-2022

08:11, 24/11/2022

Hội thảo và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc năm 2022… là những sự kiện đáng chú ý trong nước hôm nay. Tại Đồng Nai hôm nay diễn ra Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; họp xem xét báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, chuẩn bị nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh;...

Hội thảo và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, Hội nghị khoa học Huyết học - Truyền máu toàn quốc năm 2022… là những sự kiện đáng chú ý trong nước hôm nay.

Tại Đồng Nai hôm nay diễn ra Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; họp xem xét báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, chuẩn bị nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; Lễ kỷ niệm 25 năm Trường đại học Lạc Hồng…

Lâm Viên (tổng hợp)

Đồ họa: Hải Quân

Tin xem nhiều