Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

08:11, 24/11/2022

Cử tri xã Phước Thái (H.Long Thành) kiến nghị: dự án Khu dân cư Sunco Thái Dương đã có quyết định từ năm 2002, đến nay vẫn chưa thực hiện được, gây khó khăn cũng như ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ý kiến cử tri đã phản ảnh nhiều lần, đề nghị tỉnh sớm quan tâm, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc triển khai dự án, hạn chế bức xúc cho người dân.

Cử tri xã Phước Thái (H.Long Thành) kiến nghị: dự án Khu dân cư Sunco Thái Dương đã có quyết định từ năm 2002, đến nay vẫn chưa thực hiện được, gây khó khăn cũng như ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ý kiến cử tri đã phản ảnh nhiều lần, đề nghị tỉnh sớm quan tâm, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc triển khai dự án, hạn chế bức xúc cho người dân.

- Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-ĐT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Dự án Trung tâm dân cư và hành chính xã Phước Thái với diện tích khoảng 27,6392ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 372/QĐ.UBT ngày 2-2-1999; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2722/QĐ.CT.UBT ngày 31-7-2002 và Quyết định số 1510/QĐ.CT.UBT ngày 20-4-2005. Ngày 12-3-2003, UBND tỉnh có Quyết định số 730/QĐ.CT.UBT về việc giao quyền sử dụng đất cho Công ty CP Xây dựng thương mại Thái Dương để thực hiện dự án với diện tích khoảng 276.392m2 (27,6392ha).

Ngày 18-3-2003, UBND tỉnh có Quyết định số 4380/QĐ.CT.UBT về việc phê duyệt phương án bồi thường do thu hồi đất để thực hiện dự án với diện tích 125.978,7m2/109 hộ (12,59787 ha/109 hộ); phần diện tích còn lại (khoảng 15,04ha) chưa phê duyệt phương án bồi thường; quá trình triển khai dự án, UBND H.Long Thành đã tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng theo các quyết định trên, hiện nay đã thu hồi đất: UBND xã Phước Thái quản lý 46.847,9m2; các hộ dân quản lý, đã nhận tiền bồi thường 21.696,7m2/18 trường hợp; các hộ dân quản lý, chưa nhận tiền bồi thường 57.161,1m2/91 trường hợp.

Trong quá trình rà soát nguồn gốc sử dụng đất để lập phương án bồi thường có nhiều khó khăn, vướng mắc (giao đất không đúng thẩm quyền, không xác định được chủ sử dụng đất...) nên không thể thu hồi đất triển khai thực hiện dự án theo quy định; Sở TN-MT đã có Văn bản số 740/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11-3-2015 trình UBND tỉnh đề nghị thu hồi Quyết định số 4380/QĐ.CT.UBT về phê duyệt phương án bồi thường của dự án và được UBND tỉnh thống nhất thu hồi tại Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 1-4-2015.

Trên phần diện tích được giao đất, Công ty CP Xây dựng thương mại Thái Dương đã thực hiện triển khai đầu tư một phần hệ thống hạ tầng theo quy hoạch (đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước), UBND H.Long Thành triển khai đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch: Trường tiểu học Phước Thái, Trường THCS Phước Thái, nhà trẻ mẫu giáo, trạm y tế, trụ sở UBND xã Phước Thái, chợ. Nay do vướng mắc trong công tác thỏa thuận bồi thường triển khai thực hiện dự án, công ty kiến nghị điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh phạm vi, ranh giới thực hiện dự án với diện tích còn khoảng 19,26ha (tách phần diện tích khoảng 6,7ha theo hiện trạng sử dụng đất tại khu vực gồm: các công trình công cộng, hành chính, giáo dục, chợ, công trình tôn giáo, đất nhà ở hiện hữu tự cải tạo chỉnh trang...).

Dự án Trung tâm dân cư và hành chính xã Phước Thái với diện tích khoảng 27,6392ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng, được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 730/QĐ.CT.UBT ngày 12-3-2003. Qua rà soát hồ sơ, dự án Trung tâm dân cư và hành chính xã Phước Thái triển khai thực hiện từ năm 2003 đến nay (trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực), Công ty Thái Dương không thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Ngày 5-11-2021, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 13401/UBND-KTN về việc xử lý các nội dung liên quan đến dự án Trung tâm dân cư và hành chính xã Phước Thái do Công ty CP Xây dựng thương mại Thái Dương làm chủ đầu tư, có ý kiến chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng cho phép công ty lập hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo hướng rà soát thực tế hiện trạng sử dụng đất, cập nhật hiện trạng sử dụng đất các công trình công cộng - dịch vụ đã triển khai. Đối với khu vực dân cư hiện hữu đang sinh sống ổn định không thể thu hồi, đề xuất điều chỉnh sang đất ở hiện hữu, trên cơ sở đó đề xuất phạm vi, ranh giới tiếp tục thực hiện dự án phù hợp và đề xuất phương án cơ cấu sử dụng đất, phân khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với thực tế, mang tính khả thi.

Sau khi Sở Xây dựng thống nhất đề xuất UBND tỉnh về điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án trên làm cơ sở UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các vấn đề kiến nghị của người dân.

Tin xem nhiều