Báo Đồng Nai điện tử
En

Sớm tiến tới số hóa tài liệu lưu trữ

04:10, 28/10/2022

(ĐN) - Chiều 28-10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã dự.

(ĐN) - Chiều 28-10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện

Ngày 19-8-2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2085/QĐ-UBND về phê duyệt đề án Chỉnh lý tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 3 năm qua (tính đến năm 2021), UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời quyết định nói trên. Đồng thời, chú trọng bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện đề án vẫn còn một số hạn chế. Đó là một số đơn vị, địa phương chưa triển khai thực hiện hoặc có triển khai nhưng còn chậm so với tiến độ được giao. Chất lượng hồ sơ, tài liệu sau chỉnh lý của một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo theo quy định về công tác lưu trữ…

Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần phải phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm rõ ràng về công tác văn thư lưu trữ. Từ đó, nhằm thường xuyên theo dõi đôn đốc công tác này được thực hiện đạt đảm bảo yêu cầu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh vai trò của cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ. Đề nghị các sở, ngành, địa phương cần chú trọng công tác tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cũng như lý luận chính trị cho đội ngũ này; quan tâm đảm bảo chế độ chính sách để họ an tâm, công tác.

Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thêm, đề án nói trên có thời gian kết thúc năm 2021. Do đó, Sở Nội vụ cần chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tờ trình để sớm trình HĐND tỉnh xem xét thông qua giai đoạn 2 của đề án; qua đó, giải quyết triệt để các sở, ngành, địa phương chưa thực hiện xong. Đồng thời, trên cơ sở đó, tiến tới số hóa tài liệu lưu trữ…

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều