Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai các quy định mới của Đảng về công tác cán bộ

04:09, 22/09/2022

(ĐN) - Sáng 22-9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 80-QĐ/TW ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị về "Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử"; Thông báo số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 "Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật".

(ĐN) - Sáng 22-9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 80-QĐ/TW ngày 18-8-2022 của Bộ Chính trị về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Thông báo số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự điểm cầu tại Đồng Nai
Các đại biểu dự điểm cầu tại Đồng Nai

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chủ trì hội nghị.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, Quy định số 80-QĐ/TW thay thế Quy định 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị.

Quy định 80-QĐ/TW có 6 chương, 34 điều. Quy định này có một số điểm mới so với Quy định 105. Cụ thể Quy định 105 đã quy định, cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì trong vòng 1 năm không được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm. Đảng viên bị kỷ luật cách chức thì trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định không được bầu vào cấp uỷ, không chỉ định, bổ nhiệm các chức vụ tương đương và cao hơn.

Còn Quy định 80 nêu rõ: cán bộ bị kỷ luật khiển trách thì trong 12 tháng không phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn. Thời hạn này đối với cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo là 30 tháng và cán bộ bị cách chức là 60 tháng.

Quy định 80 cũng bổ sung yêu cầu cán bộ được phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 2 năm, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét…

Về Thông báo Kết luận 20-TB/KL của Bộ Chính trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, những nội dung được nêu trong thông báo liên quan đến bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ. Theo đó khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút thì tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định…

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, Quy định 80 và Thông báo Kết luận 20 đã rất cụ thể đối với từng vấn đề, cấp ủy các cấp nhanh chóng cụ thể hóa việc thực hiện quy định, kết luận này của Bộ Chính trị theo thẩm quyền để triển khai thực hiện trong từng đơn vị một cách hiệu quả. Quá trình thực hiện các quy định của Đảng, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, địa phương phải hết sức thấm nhuần quan điểm công tán cán bộ là trách nhiệm của Đảng và là then chốt trong công tác xây dựng Đảng. “Một cán bộ tốt thì làm được nhiều việc cho Đảng; còn không tốt thì ngược lại. Do đó, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị suy nghĩ thật nghiêm túc và làm thật chặt chẽ về công tác cán bộ để đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Phải cố gắng hết sức khắc phục tình trạng bổ nhiệm cán bộ xong, cán bộ đó lại vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Phương Hằng

Tin xem nhiều