Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết

04:09, 22/09/2022

(ĐN) - Đó là một trong những chỉ đạo được Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 - kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa X.

(ĐN) - Đó là một trong những chỉ đạo được Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 - kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa X.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu bế mạc tại kỳ họp
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu bế mạc tại kỳ họp

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND tỉnh và biểu quyết thông qua 16 nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo nhấn mạnh, những nội dung được quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài; tạo động lực, khơi thông các nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, cụ thể, có hiệu quả các Nghị quyết vừa được thông qua để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý thêm, đối với Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cần rà soát đảm bảo khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án theo các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp

Đối với 6 Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện các đề án, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh có giải pháp đảm bảo nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án; đảm bảo cho người dân có đất bị thu hồi có chỗ ở, có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Theo đồng chí Thái Bảo, vì đây là chủ trương mới, lần đầu thực hiện chưa có tiền lệ, do đó, đề nghị UBND tỉnh tính toán việc phân kỳ trong việc thực hiện các đề án, cần tập trung thực hiện trước ở một số khu đất có vị trí thuận lợi để rút kinh nghiệm trong quá trình trình triển khai thực hiện các khu đất còn lại. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án để tạo sự đồng thuận cao của người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2022. Do vậy, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung rà soát lại kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 còn hạn chế. Từ đó, quyết tâm, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra với kết quả cao nhất.

Đồng chí Thái Bảo cũng lưu ý, sau kỳ họp này, Thường trực và các Ban của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành có liên quan cần tập trung và khẩn trương chuẩn bị bảo đảm chất lượng các nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022 theo quy định, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra.

                                                        Tin: Hồ Thảo - Ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều