Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng mức đầu tư dự án thành phần 3, dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 giảm khoảng 456 tỷ đồng

02:09, 19/09/2022

(ĐN) - Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 - xây dựng các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành cho biết, ACV đã phê duyệt dự án thành phần 3 theo như yêu cầu tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

(ĐN) - Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3 - xây dựng các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành cho biết, ACV đã phê duyệt dự án thành phần 3 theo như yêu cầu tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Đặc biệt, thiết kế cơ sở các hạng mục do ACV phê duyệt có tổng mức đầu tư khoảng 98,5 ngàn tỷ đồng, giảm khoảng 456 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định 1777. Các nội dung khác so với Quyết định 1777 không thay đổi.

Thi công hạng mục san nền thoát nước thuộc dự án thành phần 3, dự án Đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1
Thi công hạng mục san nền thoát nước thuộc dự án thành phần 3, dự án Đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1

Theo quyết định chủ trương đầu tư Sân bay Long Thành giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án được chia thành 4 dự án thành phần gồm: dự án thành phần 1 - các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; dự án thành phần 2 - các công trình phục vụ quản lý bay; dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không; dự án thành phần 4 - các công trình khác.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều