Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ xây dựng phim tư liệu về Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa

03:08, 11/08/2022

(ĐN) - Sáng 11-8, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà chủ trì cuộc họp với các đơn vị có liên quan để đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch và đề cương phim tư liệu về Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa.

(ĐN) - Sáng 11-8, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà chủ trì cuộc họp với các đơn vị có liên quan để đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch và đề cương phim tư liệu về Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà kết luận cuộc họp
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà kết luận cuộc họp

Theo các tài liệu lịch sử của tỉnh, tháng 2-1937, Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa được thành lập. Từ đó, phong trào cách mạng ở Biên Hòa có những bước phát triển mới. Đặc biệt, trong giai đoạn 1945-1954, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa, hệ thống căn cứ cách mạng liên hoàn vững chắc được hình thành, như Chiến khu Đ, Chiến khu Rừng Sác và xây dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân… Từ đó hình thành nên thế trận chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân; phối hợp với các chiến trường làm nên thắng lợi 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Đáng chú ý, đã hình thành được kỹ thuật và nâng dần kỹ thuật các cách đánh giặc để phát triển lên thành Binh chủng Đặc công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…

Với truyền thống “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Tỉnh ủy đã có chủ trương xây dựng phim tư liệu về Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa và giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện. Qua đó nhằm bổ sung tư liệu tuyên truyền giáo dục truyền thống tự hào của dân tộc, của Đảng ta cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tại cuộc họp, có nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch và đề cương phim tư liệu về Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà nêu rõ, để làm phim tư liệu về lịch sử là rất khó, vì nhân chứng và tư liệu lịch sử rất ít. Song quá trình làm phim, các đơn vị liên quan phải hết sức có trách nhiệm và trung thực trong sưu tầm tài liệu, hiện vật và gặp gỡ thân nhân gia đình các đồng chí trong Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa để phim phản ánh được nội dung yêu cầu đề ra. Thời gian thực hiện phim dự kiến diễn ra trong hai tháng 9 và 10-2022.

Phương Hằng

Tin xem nhiều