Báo Đồng Nai điện tử
En

Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

02:08, 11/08/2022

(ĐN)- Sáng 11-8, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

(ĐN)- Sáng 11-8, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt 5 văn bản mới của Trung ương, gồm: Thông báo số 16-TB/TW ngày 7-7-2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Kết luận số 39-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Theo các văn bản nói trên, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục tổ chức Đảng bộ Khối doanh nghiệp cấp tỉnh; cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động quyết định thực hiện một số mô hình, gồm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện; tạm dừng thí điểm các mô hình hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng và các mô hình: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; Trưởng ban Tổ chức cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện; Chánh văn phòng cấp ủy đồng thời là Chánh văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì Ban TVTU và Thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị. 

Trong giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Trước mắt giữ ổn định số lượng biên chế công đoàn địa phương đã giao vượt so với biên chế được giao. Chỉ thực hiện tăng chỉ tiêu biên chế khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ… 

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương có kế hoạch thực hiện nghiêm túc các văn bản nêu trên của Bộ Chính trị. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc thì báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện trên cả nước. Các quy định của Đảng thời gian qua đều hướng đến mục tiêu là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 

Phương Hằng

Tin xem nhiều