Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

04:08, 26/08/2022

(ĐN) - Sáng 26-8, Công đoàn Viên chức tỉnh và Sở Nội vụ tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

 

(ĐN) - Sáng 26-8, Công đoàn Viên chức tỉnh và Sở Nội vụ tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Công đoàn Viên chức tỉnh và Sở Nội vụ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025
Công đoàn Viên chức tỉnh và Sở Nội vụ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025

Giai đoạn 2022-2025, 2 bên sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của cải cách hành chính (CCHC) đến phát triển kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; phổ biến nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước và kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC của tỉnh…

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phạm Văn Chiến cho biết, thông qua chương trình, trong thời gian tới, 2 đơn vị sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về CCHC, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ. Đồng thời, có kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động cụ thể để cán bộ, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua CCHC, góp phần nâng cao chương trình CCHC của tỉnh.

Lan Mai

Tin xem nhiều