Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo các tài liệu nghiệp vụ của Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh

03:07, 13/07/2022

(ĐN) - Ngày 13-7, tại Sở LĐ-TBXH đã diễn ra hội thảo lấy ý kiến dự thảo các tài liệu nghiệp vụ của Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Ngày 13-7, tại Sở LĐ-TBXH đã diễn ra hội thảo lấy ý kiến dự thảo các tài liệu nghiệp vụ của Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Đồng Nai.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh được UBND tỉnh thành lập theo Quyết định số 1257 ngày 17-5-2022 có nhiệm kỳ 5 năm. Các thành viên gồm: chủ tịch Hội đồng, thư ký hội đồng và các trọng tài viên lao động được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo quy định. Đây là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể, cá nhân xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Hội đồng hoạt động thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế, tham gia bằng văn bản hoặc các hình thức phù hợp khác. Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH Nông Văn Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh, các chế độ dành cho trọng tài viên, hòa giải viên trong Hội đồng, các nội dung nghiệp vụ để kiện toàn nội dung hoạt động của Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh.

Lan Mai

Tin xem nhiều