En

Nghiên cứu lại quy định về phân cấp quản lý di tích để quản lý đạt hiệu quả

03:07, 13/07/2022

(ĐN) - Sáng 13-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi làm việc với Sở VH-TTDL về công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Sáng 13-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì buổi làm việc với Sở VH-TTDL về công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu kết luận cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở VH-TTDL, hoạt động văn hóa, công tác trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do số lượng di tích xuống cấp nhiều, trong khi nhân lực thực hiện công tác này ở cơ sở lại mỏng nên tiến độ thực hiện các dự án còn chậm. Tiến độ thực hiện đề án Chuyển giao nhiệm vụ Văn miếu Trấn Biên về Bảo tàng tỉnh đang được tiếp tục thực hiện.

Đối với hoạt động du lịch, Sở tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 89 ngày 20-4-2022 về thực hiện Nghị quyết nêu trên, để cụ thể hóa các nội dung; đồng thời chú trọng phát triển sản phẩm du lịch, quảng bá, xúc tiến du lịch, hướng đến gắn du lịch với phát triển sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm)…

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị Sở VH-TTDL nghiên cứu lại quy định về phân cấp quản lý di tích, những địa phương làm tốt thì tiếp tục phát huy, những địa phương làm chưa tốt, cần phân cấp lại để quản lý đạt hiệu quả. Việc cần làm ngay là hoàn thành đề án Chuyển giao nhiệm vụ Văn miếu Trấn Biên vào Bảo tàng tỉnh nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả hoạt động của di tích.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, song đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tạo được điểm nhấn nổi bật. Do đó, Sở VH-TTDL cần tiếp tục thể hóa những nội dung, khai thác tốt những lợi thế, tiềm năng sẵn có để lĩnh vực du lịch có những bước phát triển hơn trong thời gian tới.

My Ny


Tin xem nhiều