Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội phụ nữ tham gia phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn…

08:07, 27/07/2022

Theo Hội LHPN tỉnh, thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực tham gia thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh.

Theo Hội LHPN tỉnh, thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực tham gia thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, các cấp Hội đã tích cực tham gia truyền thông, vận động cán bộ, hội viên thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa bằng hành động thiết thực; tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã triển khai các mô hình bảo vệ môi trường như: Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác tại nguồn và tự quản các tuyến đường; CLB, Tổ phụ nữ bảo vệ môi trường, Tổ phụ nữ tiếng kẻng môi trường…    

Cẩm Tú

 

Tin xem nhiều