Báo Đồng Nai điện tử
En

Đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trong phụ nữ

08:07, 27/07/2022

Đó là một trong những phương hướng mà các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy...

Đó là một trong những phương hướng mà các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Các cấp Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, giáo dục nữ học viên, nữ phạm nhân; duy trì các mô hình truyền thông phòng, chống ma túy; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách phòng, chống ma túy và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy...

Được biết, thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy, duy trì và phát triển mô hình Tổ phụ nữ quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội…, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.           

   Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều