Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiên cứu thành lập Trung tâm Robot công nghiệp tỉnh Đồng Nai

02:06, 26/06/2022

(ĐN) - TS.Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH-CN cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trong thời gian tới sẽ phối hợp, tập trung phát triển tiềm lực KH-CN, xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp về tài chính và đầu tư có hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho KH-CN và đổi mới sáng tạo.

(ĐN) - TS.Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH-CN cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trong thời gian tới sẽ phối hợp, tập trung phát triển tiềm lực KH-CN, xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp về tài chính và đầu tư có hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho KH-CN và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng KH-CN, hình thành công viên khoa học và công nghệ gắn với quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu thành lập Trung tâm Robot công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ KH-CN
Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ KH-CN

Ngoài ra, sẽ tăng cường liên kết, hợp tác và hội nhập, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH-CN và đổi mới sáng tạo; phát triển doanh nghiệp KH-CN, doanh nghiệp công nghệ cao. Tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng các nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chủ lực, sản phẩm thuộc chương trình OCOP của tỉnh.

Rà soát, cơ cấu lại các chương trình KH-CN theo hướng tinh gọn, thiết thực, tăng cường gắn kết với các viện nghiên cứu, trường đại học và các trung tâm nghiên cứu của doanh nghiệp lớn trên địa bàn, các chương trình KH-CN quốc gia để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực. Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tập trung vào lĩnh vực KH-CN, lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, khoa học y - dược, khoa học xã hội và nhân văn.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích