Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai chuyên đề năm 2022

04:05, 05/05/2022

(ĐN)- Ngày 5-5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới" cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối.

(ĐN)- Ngày 5-5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” cho cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy triển khai chuyên đề năm 2022 cho cán bộ chủ chốt Đảng bộ khối. Ảnh: Phương Hằng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy triển khai chuyên đề năm 2022 cho cán bộ chủ chốt Đảng bộ khối. Ảnh: Phương Hằng

Khi triển khai chuyên đề này, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định 4 nội dung đột phá. Trong đó, có nội dung: tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Theo đó, việc học và triển khai chuyên đề năm 2022 chính là thực hiện một trong bốn đột phá của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, sinh thời khi đề cập đến đạo đức của cán bộ, đảng viên, Hồ Chủ tịch đề cập nhiều tới chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Người viết: “Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới. Kỷ luật này là tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Kỷ luật này do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng”.

Đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Hồ Chủ tịch cho rằng “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Do đó, Người rất quan tâm huấn luyện cán bộ, coi đây là công việc “gốc” của Đảng; đồng thời quan tâm việc dùng cán bộ… “Bất kỳ chế độ nào, cán bộ đều có vai trò quan trọng. Không có cán bộ, bộ máy không vận hành được”- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, qua học tập chuyên đề năm 2022, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy thuộc Đảng bộ khối soi rọi những điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kỷ cương, kỷ luật và xây dựng đội ngũ cán bộ, xem đơn vị mình làm chưa tốt điều gì thì khắc phục ngay.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị, sau hội nghị này, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và đoàn thể khối xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị, hoàn thành trước 31/5/2022. Đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Các cấp ủy cơ sở đảng và đoàn thể khối tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Phương Hằng

Tin xem nhiều