Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện nghiêm, đảm bảo tiến độ tổ chức đại hội Đoàn các cấp

05:04, 29/04/2022

(ĐN) - Đây là một trong những lưu ý được rút ra từ hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội cấp huyện do Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức vào ngày 28-4.

(ĐN) - Đây là một trong những lưu ý được rút ra từ hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội cấp huyện do Trung ương Đoàn TNCSHCM tổ chức vào ngày 28-4.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh

Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc nắm chắc, sát tình hình tổ chức đại hội tại cơ sở và cấp huyện; đối với các đơn vị yếu, thiếu nhân lực, thì Đoàn cấp tỉnh cử tổ công tác hỗ trợ, chuẩn bị các nội dung của đại hội. Báo cáo chính trị cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, ngắn gọn, cụ thể hóa được các chủ trương, quan điểm trong Nghị quyết đại hội Đảng, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, nhu cầu thanh thiếu nhi.

Các tham luận tại đại hội cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về thể thức, nội dung, hình thức trình bày sao cho sinh động, trẻ trung, thu hút đại biểu. Chương trình, kịch bản đại hội cần đảm bảo hợp lý, gọn gàng, đúng nguyên tắc của Điều lệ. Kịch bản điều hành đại hội cần chi tiết thời gian, người thực hiện đối với từng đầu việc. Các thành viên đoàn chủ tịch cần nghiên cứu kỹ và tập dượt trước kịch bản…

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đảm bảo quy trình về công tác cán bộ theo Hướng dẫn của Trung ương. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành đoàn các cấp đảm bảo tiêu chuẩn chung theo Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các quy định khác về tiêu chuẩn chức danh theo quy định của địa phương, đơn vị. Công tác bầu cử cần thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định; thể lệ bầu cử phải chặt chẽ, điều kiện trúng cử bảo đảm đúng theo quy định của Điều lệ Đoàn. Công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội cần được chuẩn bị sớm, đưa tin kịp thời...

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy lưu ý thêm, trong quá trình chuẩn bị đại hội, các đơn vị cần có phải xây dựng các phương án dự phòng khi có các tình huống xảy ra. Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng, đại hội Đoàn cà đại hội của người trẻ, vì vậy cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Tại hội nghị cũng đã đánh giá những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình tổ chức đại hội Đoàn điểm cấp huyện. Tính đến nay, cả nước có 113/116 đơn vị cấp huyện được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện đã hoàn thành việc tổ chức đại hội; có trên 22,2 ngàn cơ sở Đoàn hoàn thành đại hội Đoàn cấp cơ sở (đạt tỷ lệ 62,58%).

Tin, ảnh: Nga Sơn


Tin xem nhiều