Báo Đồng Nai điện tử
En

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58 của Bộ Chính trị

04:03, 14/03/2022

(ĐN) - Sáng 14-3, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện Quy định 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về "Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và lấy ý kiến về dự thảo Hướng dẫn thực hiện quy định này.

(ĐN) - Sáng 14-3, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện Quy định 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và lấy ý kiến về dự thảo Hướng dẫn thực hiện quy định này. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ngày 8-2-2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 58-QĐ/TW về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Ban Tổ chức Trung ương được Bộ Chính trị giao xây dựng dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định 58-QĐ/TW. Để bảo đảm Hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, đúng những nội dung của Quy định, phù hợp thực tiễn, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định 58-QĐ/TW.

Quy định 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” là quy định mới thay thế Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và dự thảo quyết định mới thay thế Quyết định số 266-QĐ/TW, ngày 20-10-2014 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương cùng các văn bản liên quan khác.

Cho ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định 58-QĐ/TW, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung mới, nội dung được bổ sung, bố cục, kết cấu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, giải thích các từ ngữ và những nội dung chi tiết trong chương, điều, khoản của hướng dẫn.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu các cấp ủy và lãnh đạo ban tổ chức các cấp ủy nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu để xem xét, hoàn thiện dự thảo hướng dẫn thực hiện trên tinh thần dễ hiểu, gắn liền với thực tiễn cuộc sống và đồng bộ, thống nhất với Quy định 58-QĐ/TW. Việc thực hiện tốt Quy định 58-QĐ/TW là làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ giúp cho công tác quản lý cán bộ, đảng viên thực sự phát huy hiệu quả, từng bước chuẩn hóa, nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ nói riêng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung.

Phương Hằng

Tin xem nhiều