En

Phấn đấu 100% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung

07:01, 24/01/2022

(ĐN)- Theo kế hoạch hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh, các chủ đầu tư hạ tầng CCN sẽ được hỗ trợ 3 hạng mục: ứng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung CCN và hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường CCN.            

(ĐN)- Theo kế hoạch hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh, các chủ đầu tư hạ tầng CCN sẽ được hỗ trợ 3 hạng mục: ứng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung CCN và hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường CCN.             

Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ hình thành các CCN chế biến nông sản. 100% CCN đi vào hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn. Các CCN đạt tỷ lệ lấp đầy trên 70% tổng diện tích đất công nghiệp được hỗ trợ chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung CCN, nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Thu hút, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung tối thiểu 5 CCN.

Đồng Nai có 27 CCN đã quy hoạch với tổng diện tích gần 1,5 ngàn ha. Hiện mới chỉ vài CCN có dự án đi vào hoạt động, chưa có CCN hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Chương trình hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư.       

  Lê An

Tin xem nhiều