Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần khoảng 14,8 tỷ kWh điện trong năm 2022

07:01, 24/01/2022

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cung cấp điện năm 2022. Năm nay, ước tổng sản lượng điện nhận khoảng 14,8 tỷ kWh, tăng 1% so với năm 2021. Trong đó, sản lượng điện nhận lưới khoảng 13,8 tỷ kWh, nhận điện mặt trời gần 1 tỷ kWh. Tổng công suất phụ tải là 2,5 ngàn MW.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch cung cấp điện năm 2022. Năm nay, ước tổng sản lượng điện nhận khoảng 14,8 tỷ kWh, tăng 1% so với năm 2021. Trong đó, sản lượng điện nhận lưới khoảng 13,8 tỷ kWh, nhận điện mặt trời gần 1 tỷ kWh. Tổng công suất phụ tải là 2,5 ngàn MW.

Để đảm bảo đủ nguồn cung cấp điện, vận hành an toàn, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cần đảm bảo tiến độ các công trình lưới điện 110kV, trong đó ưu tiên các công trình, dự án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai hoặc chưa hoàn thành; lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện; tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn hành lang lưới điện; lập các kế hoạch cung ứng điện (trong điều kiện bình thường, thiếu điện).

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành điện thực hiện tiết giảm điện luân phiên, công bằng, theo quy định. Trong trường hợp phải tiết giảm điện với khách hàng phải có thông báo trước.

Ban Mai

Tin xem nhiều