Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu hồi đất 1 dự án tại TP.Biên Hòa do chậm triển khai

08:12, 06/12/2021

(ĐN)- UBND tỉnh đã có quyết định về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai dự án siêu thị sách, bách hóa tổng hợp và văn phòng cho thuê tại P.Bình Đa, TP.Biên Hòa.

(ĐN)- UBND tỉnh đã có quyết định về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai dự án siêu thị sách, bách hóa tổng hợp và văn phòng cho thuê tại P.Bình Đa, TP.Biên Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất 587m2 tại P.Bình Đa đã được UBND tỉnh cho HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa thuê đất tại Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 20-5-2011. Đây là diện tích đất được UBND tỉnh cho HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa thuê để triển khai dự án siêu thị sách, bách hóa tổng hợp và văn phòng cho thuê.

Lý do thu hồi đất là do HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa được Nhà nước cho thuê đất từ năm 2011 nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện dự án, vi phạm quy định tại Điểm I, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và không đủ điều kiện để xem xét gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng.

UBND tỉnh cũng giao UBND P.Bình Đa có trách nhiệm giao quyết định thu hồi đất cho HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa. Sở TN-MT thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất đã ký với HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa. HTX Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa có trách nhiệm di dời tài sản trên đất để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều