Báo Đồng Nai điện tử
En

Phục hồi hơn 6 ngàn ha rừng phòng hộ

08:12, 06/12/2021

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh phục hồi hơn 3,9 ngàn ha rừng phòng hộ và đến năm 2030 phục hồi 6,1 ngàn ha rừng phòng hộ để giảm tác hại do thiên tai và biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường tự nhiên, tăng hấp thụ carbon và cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Việc phục hồi rừng phòng hộ được giao về cho các ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh theo 2 hình thức tự trồng cây xanh hoặc thuê khoán trồng bổ sung, thay thế ở những khu vực cây bị chết, suy kiệt, khu vực đất chưa có cây xanh. Các đơn vị căn cứ kế hoạch trồng cây hằng năm và đề án phát triển rừng bền vững đã được duyệt xây dựng kế hoạch phục hồi. Cây trồng phục hồi rừng phải đảm bảo tỷ lệ sống cao, phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tăng doanh thu dịch vụ cho thuê môi trường rừng lên 45% vào năm 2030; giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 29%.

Lê An

Tin xem nhiều