Báo Đồng Nai điện tử
En

Hướng dẫn tạm thời việc đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ

02:11, 10/11/2021

(ĐN) - Sở Công thương vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời việc đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đối với cấp độ dịch 1, 2, 3.

(ĐN) - Sở Công thương vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời việc đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh đối với cấp độ dịch 1, 2, 3.

Người dân khai báo y tế bằng mã QR tại chợ Phương Lâm (H.Tân Phú). (Ảnh: CTV)
Người dân khai báo y tế bằng mã QR tại chợ Phương Lâm (H.Tân Phú). (Ảnh: CTV)

Theo đó, về nguyên tắc hoạt động, các chợ hoạt động cần đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và xem đây là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chợ chỉ được hoạt động khi đảm bảo các tiêu chí về hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong quá trình hoạt động, tổ chức quản lý chợ, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, thương nhân, người phụ việc, tài xế, phụ xế xe, bốc xếp, người đến mua, bán, giao dịch, tham quan, thi hành công vụ tại chợ phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc khai báo y tế, quy định 5K.

Văn bản hướng dẫn trình tự đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của chợ và đề ra 9 tiêu chí đánh giá chợ an toàn đối với chợ đầu mối và chợ bán lẻ truyền thống, gồm:

(1) Có kế hoạch/phương án phòng, chống Covid-19 tại chợ;

(2) Các điều kiện về phòng, chống dịch đối người lao động và khách hàng;

(3) Kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống dịch;

(4) Các điều kiện về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2;

(5) Quy định khoảng cách, giao dịch an toàn;

(6) Trang bị các thiết bị, vật tư y tế, phòng cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch;

(7) Đảm bảo vệ sinh môi trường phòng, chống dịch;

(8) Ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động chợ;

(9) Thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch.

Về thẩm quyền quyết định việc tạm dừng, cho phép chợ hoạt động trở lại, đối với chợ đầu mối, Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở NN-PTNT, Sở GT-VT, UBND cấp huyện và tổ chức quản lý chợ thành lập đoàn công tác đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với các chợ hạng 1, UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Sở Y tế và các phòng, ban liên quan, tổ chức quản lý chợ thành lập đoàn công tác đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ làm cơ sở để UBND cấp huyện quyết định việc tạm dừng, cho phép hoạt động trở lại.

Đối với chợ hạng 2, hạng 3, UBND cấp huyện giao phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng cấp huyện chủ trì, phối hợp phòng, ban, UBND cấp xã, tổ chức quản lý chợ thành lập đoàn công tác đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ; trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định việc tạm dừng, cho phép hoạt động trở lại…

Hải Quân


Tin xem nhiều