Báo Đồng Nai điện tử
En

Các đô thị phải đảm bảo tỷ lệ thu gom, xử lý 20-50% nước thải sinh hoạt

07:10, 11/10/2021

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo quy định đạt 95%, tỷ lệ chôn lấp chất thải trực tiếp còn dưới 10%. Đối với các đô thị loại II trở lên, tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt theo quy chuẩn phải đạt 50% và 20% đối với các loại đô thị còn lại.

Đến năm 2050, toàn bộ các đô thị phải đảm bảo tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt đạt 100%; 100% đô thị hoàn thiện hệ thống thoát nước, xóa bỏ tình trạng ngập úng; 100% nước thải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Đồng Nai hiện có 11 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I (TP.Biên Hòa), 1 đô thị loại III (TP.Long Khánh), 2 đô thị loại IV (TT.Long Thành, TT.Trảng Bom) và 7 đô thị loại V (Định Quán, Tân Phú, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An và Hiệp Phước). Hiện tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt cơ bản đáp ứng, tuy nhiên, hạ tầng thoát nước mưa và thu gom nước thải sinh hoạt còn thiếu. 

Ban Mai

Tin xem nhiều