Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng và Tổ An toàn Covid

10:08, 05/08/2021

(ĐN) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành cần quán triệt nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng và Tổ An toàn Covid. 

(ĐN) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng và Tổ An toàn Covid. Trong đó, phải xác định Tổ Covid cộng đồng, Tổ An toàn Covid là vũ khí chiến lược trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu là giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covnd-19 chủ động tại từng hộ gia đình, từng đơn vị và từng doanh nghiệp.

Đối với các Tổ Covid cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn phát huy tối đa vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng để “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", phát hiện sớm nhất nguồn lây, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến từng hộ gia đình, kịp thời hỗ trợ cơ quan y tế thực hiện tốt công tác truy vết các đối tượng hiễm Covid-19 tại địa phương.

Đối với Tổ An toàn Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp theo dõi, kiểm tra và yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của Tổ An toàn Covid-19, tập trung thực hiện tuyên truyền, nhắc nhờ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của người Iao động tại nơi làm việc.

Các tổ nói trên theo dõi về tình hinh sức khỏe Iao động, phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc theo nội quy phòng, chống dịch của cơ sở sản xuất kinh doanh và quy định phòng chống dịch của chính quyền địa phương. Báo cáo kịp thời cho lãnh đạo quản lý và bộ phận y tế của cơ sở sản xuất kinhh doanh khi phát hiện trường hợp ngươi lao đông có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 (ho, sốt, khó thở...) để xử lý theo quy định. Hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ quan chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp khi cơ sở sản xuất kinh doanh có các bệnh Cov-19 hoặc phải cách ly theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã  hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ việc thực hiện của các Tổ Covid cộng đồng và Tổ An toan Covid.

Vân Nam

Tin xem nhiều