Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai công tác mặt trận năm 2021

03:03, 02/03/2021

(ĐN) – Sáng 2-3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2021.

(ĐN) – Sáng 2-3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2021. Cùng dự có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang và các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Bùi Quang Huy, Vũ Đình Trung, Nguyễn Tất Độ.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã triển khai các chuyên đề năm 2021 gồm: Những nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận; Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Hướng dẫn các hoạt động phong trào, công tác đối ngoại nhân dân; công tác dân chủ pháp luật; công tác tổ chức cán bộ…, đặc biệt là vai trò của MTTQ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, ngay sau hội nghị triển khai nhiệm vụ, các địa phương tập trung quán triệt ngay để thực hiện các nội dung chương trình hành động ngay từ đầu năm.

Riêng nội dung phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đề nghị các cấp Mặt trận cần tập trung thực hiện các nội dung: Ban Thường trực MTTQ chủ trì, tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND theo đúng quy định pháp luật. Phối hợp với chính quyền cùng cấp xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai

Bên cạnh đó, Ban Thường trực MTTQ còn phải chủ trì, tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử và tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Thực hiện tốt quyền giám sát việc bầu cử thông qua việc cử đại diện của Ủy ban MTTQ tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND hoặc tự mình tổ chức các đoàn giám sát thực hiện các công việc bầu cử.

“Trong những nội dung này, Ban Thường trực MTTQ các cấp chủ trì, tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, những nội dung của chương trình hành động, nhất là vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội IX, MTTQ Việt Nam và Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn. Quan tâm nắm bắt tình hình cử tri để phản ánh đến Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Huy động sức mạnh đại đoàn kết vào các mục tiêu phát triển và phòng, chống dịch Covid 19”… phải được thực hiện tốt, nhằm tạo lòng tin của dân vào Đảng, Nhà nước, MTTQ và đoàn thể các cấp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Nguyệt Hà


Tin xem nhiều