Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Thống Nhất góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

09:09, 28/09/2020

(ĐN)- Sáng 28-9, đoàn đại biểu H.Thống Nhất đã tiến hành thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Định, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

(ĐN)- Sáng 28-9, đoàn đại biểu H.Thống Nhất đã tiến hành thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Định, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận góp ý vào các nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020); xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030)...

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất với các nội dung trong dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, góp ý một số nội dung như: Về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, một số đại biểu đề nghị chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh cần cô đọng hơn nữa; quan tâm hơn nữa đến công tác đánh giá cán bộ; có những chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng; có chính sách kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch, thành lập các khu vui chơi, giải trí, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn; đầu tư trang thiết bị đúng mức cho lực lượng giữ gìn an ninh trật tự…

Đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ở lĩnh vực giáo dục cần quy định thống nhất trong đánh giá cấp các văn bằng; xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường…

Tiến Thụ - Nhật Quang

Tin xem nhiều