Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với phụ nữ trên địa bàn tỉnh

04:09, 28/09/2020

(ĐN) - Ngày mai 29-9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường sẽ có buổi đối thoại với phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Ngày mai 29-9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường sẽ có buổi đối thoại với phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Buổi đối thoại nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với lực lượng phụ nữ, động viên phụ nữ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học tập, lao động, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; tiến hành đánh giá việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị gắn với việc triển khai, thực hiện Luật Bình đẳng giới, các chính sách liên quan đến quyền lợi phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực lao động - việc làm, GD-ĐT, dạy nghề, quan hệ dân sự, đất đai, môi trường, bảo hiểm xã hội, hôn nhân - gia đình, bảo vệ bà mẹ và trẻ em…

Bên cạnh đó còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để đề ra các giải pháp nhằm tạo điều kiện và phát huy vai trò to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tuyên truyền, củng cố niềm tin của phụ nữ đối với sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; định hướng tư tưởng chính trị cho phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

P.V

 

Tin xem nhiều