Báo Đồng Nai điện tử
En

Di dời các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn TP.Long Khánh

09:09, 27/09/2020

(ĐN) - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chỉ đạo UBND TP.Long Khánh sớm thực hiện di dời 6 cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố. Đối với những cơ sở này, thành phố không gia hạn thời gian di dời, cần có biện pháp cương quyết để tạo môi trường tốt cho TP.Long Khánh thu hút đầu tư các dự án lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

(ĐN) - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chỉ đạo UBND TP.Long Khánh sớm thực hiện di dời 6 cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố. Đối với những cơ sở này, thành phố không gia hạn thời gian di dời, cần có biện pháp cương quyết để tạo môi trường tốt cho TP.Long Khánh thu hút đầu tư các dự án lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo báo cáo của UBND TP.Long Khánh, trong 6 cơ sở thuộc diện phải di dời, có 3 công ty đã ngưng hoạt động, gồm: Công ty TNHH Ladies Born, Công ty TNHH Iwasaki, Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (công ty này đang lập thủ tục chuyển đổi công năng theo quy hoạch); 3 công ty thuộc đối tượng di dời nhưng vẫn đang hoạt động là Công ty TNHH Hanul Line Việt Nam, Công ty TNHH Dong Yang Việt Nam và Công ty TNHH Hoàng Huy Hoàng. TP.Long Khánh kiến nghị các sở, ngành liên quan hỗ trợ thành phố thực hiện cưỡng chế di dời, ban hành quyết định thu hồi đất với các công ty: Ladies Born, Hanul Line Việt Nam và Dong Yang Việt Nam.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều