Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngành Văn hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng

07:07, 17/07/2020

(ĐN) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ ngành VHTT-DL 6 tháng đầu năm vào sáng 17-7, Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp,..

(ĐN) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ ngành VHTT-DL 6 tháng đầu năm 2020 vào sáng 17-7, Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc; hoàn chỉnh kế hoạch phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.

Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành Văn hóa, thể thao du lịch
Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành Văn hóa, thể thao du lịch

Bên cạnh đó, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 33 của Trung ương về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại năm 2020...

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành, song với nhiều ý tưởng sáng tạo mới, ngành vẫn đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Về cải cách hành chính, ngành đã tiếp nhận và xử lý hơn 300 hồ sơ, 100% hồ sơ trả trước và đúng hạn cho người dân và doanh nghiệp, trong đó có 95% hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 và 4. Đội kiểm tra liên ngành 814 đã kiểm tra 125 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, phát hiện 49 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 75 triệu đồng.

Hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị; tham mưu, trùng tu, tôn tạo di tích được được các địa phương chú trọng và đẩy mạnh. Chiếu phim lưu động, phát triển văn hóa đọc thư viện, biểu diễn nghệ thuật, thể dục, thể thao đã có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung phù hợp với tình hình thực tế.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến tham quan và lưu trú ước đạt hơn 1,1 triệu lượt (giảm 52,5% so với cùng kỳ), doanh thu từ du lịch đạt 490 tỷ đồng (giảm 42,3%) do dịch Covid-19 xảy ra ngay vào thời điểm bước vào mùa du lịch.

My Ny

 

Tin xem nhiều