En

Chú trọng tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến

11:07, 30/07/2020

(ĐN)- Sáng 30-7, Khối thi đua số 3 (khối các cơ quan hành chính - tổng hợp, gồm 10 đơn vị) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn (2020 - 2025).

(ĐN)- Sáng 30-7, Khối thi đua số 3 (khối các cơ quan hành chính - tổng hợp, gồm 10 đơn vị) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn (2020-2025). Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã đến dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Khối thi đua số 5 trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Khối thi đua số 3 trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước trong Khối thi đua số 3 đã được tổ chức thực hiện phong phú, hiệu quả và có nhiều đổi mới. Mỗi đơn vị thành viên trong Khối đều có kế hoạch phát động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước cụ thể, sáng tạo, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ và đặc điểm của từng đơn vị. Qua đó, làm xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, nhiều điển hình tốt.

Đặc biệt, Khối có nhiều đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm liền. Nhiều mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan trực thuộc Khối đã được triển khai, nhân rộng áp dụng hiệu quả vào thực tiễn…, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Khối thi đua số 3. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Khối thi đua số 3 tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào trong toàn khối theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, địa phương nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong cách triển khai tổ chức công tác thi đua khen thưởng của các ngành, các cấp. Từ đó, làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực cách mạng to lớn và ngày càng đi sâu vào đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp thi đua phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực. Kịp thời, thường xuyên biểu dương nhân rộng những điển hình xuất sắc, tôn vinh người tốt việc tốt…để góp phần lan tỏa phong trào.

Dịp này, 9 tập thể và 52 cá nhân của Khối có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã được UBND tỉnh trao tặng bằng khen.

Tin, ảnh: Hồ Thảo

Tin xem nhiều