Báo Đồng Nai điện tử
En

Giảm hơn 227 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng

09:06, 26/06/2020

(ĐN)- Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công thương, trong 2 tháng 4 và 5, công ty đã hỗ trợ giảm giá điện, giảm 227,3 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

(ĐN)- Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công thương, trong 2 tháng 4 và 5, công ty đã hỗ trợ giảm giá điện, giảm 227,3 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, trong tháng 4, công ty thực hiện giảm khoảng 56 tỷ đồng tiền điện; tháng 5 giảm 171 tỷ đồng. Ước trong 3 tháng 4, 5 và 6, công ty thực hiện giảm khoảng 550 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đang phục vụ hơn 876 ngàn khách hàng trên địa bàn tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm bình quân từ 1-1,1 tỷ kWh/tháng.

Hoàng Lộc

Tin xem nhiều