Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước

09:02, 28/02/2020

(ĐN) - Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Long Thành vừa tổ chức ký kết phối hợp với Công an huyện và Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao (VH-TTTT) huyện về tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(ĐN) - Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Long Thành vừa tổ chức ký kết phối hợp với Công an huyện và Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao (VH-TTTT) huyện về tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ký kết phối hợp giữa MTTQ Việt Nam H.Long Thành và Trung tâm VH-TTTT H.Long Thành
Ký kết phối hợp giữa MTTQ Việt Nam H.Long Thành và Trung tâm VH-TTTT H.Long Thành

Theo đó, MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên phối hợp với Trung tâm VH-TTTT, Công an huyện tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, biểu dương các gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất. Đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, khơi dậy tinh thần yêu nước, sáng tạo, hăng say lao động sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh ngăn chặn các âm mưu “diễn biến hòa bình”, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cù Thuận

 

Tin xem nhiều