Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2020, thu ngân sách 53,14 ngàn tỷ đồng

09:12, 19/12/2019

(ĐN)- Theo Sở Tài chính, năm 2020, Đồng Nai được giao dự toán thu ngân sách nhà nước khoảng 53,14 ngàn tỷ đồng, giảm 1.290 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2019. Trong đó, thu nội địa là 35,64 ngàn tỷ đồng và thu từ xuất nhập khẩu là 17,5 ngàn tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm tới được điều chỉnh giảm ở thu nội địa, còn thu từ xuất nhập khẩu tăng 400 tỷ đồng.

(ĐN)- Theo Sở Tài chính, năm 2020, Đồng Nai được giao dự toán thu ngân sách nhà nước khoảng 53,14 ngàn tỷ đồng, giảm 1.290 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2019. Trong đó, thu nội địa là 35,64 ngàn tỷ đồng và thu từ xuất nhập khẩu là 17,5 ngàn tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm tới được điều chỉnh giảm ở thu nội địa, còn thu từ xuất nhập khẩu tăng 400 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc điều chỉnh giảm thu ngân sách của năm 2020 là vì năm 2019, Trung ương giao chỉ tiêu kế hoạch cho Đồng Nai khá cao nên thu ngân sách rất khó khăn, ở một số lĩnh vực như thu từ các doanh nghiệp không đạt theo kế hoạch. Năm 2019, Đồng Nai thu ngân sách đạt kế hoạch là nhờ các khoản thu từ đất tăng cao.

Khánh Minh

Tin xem nhiều