Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

09:12, 03/12/2019

(ĐN) - Theo UBND huyện Long Thành, trong 11 tháng của năm 2019, huyện đã thực hiện vượt 31/52 và đạt 20/52 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

(ĐN) - Theo UBND huyện Long Thành, trong 11 tháng của năm 2019, huyện đã thực hiện vượt 31/52 và đạt 20/52 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong đó, các chỉ tiêu quan trọng như: giá trị sản xuất công nghiệp - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản, thu ngân sách; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; giảm tỷ lệ hộ nghèo... đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Huyện ủy.

Ban Mai

Tin xem nhiều