Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường giám sát xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh

01:11, 04/11/2019

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND và các Ban HĐND TP.Biên Hòa duy trì tốt công tác tiếp công dân vào thứ năm hằng tuần; nghe và nắm bắt nhiều ý kiến, kiến nghị phản ảnh của nhân dân.

(ĐN) - Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND và các Ban HĐND TP.Biên Hòa duy trì tốt công tác tiếp công dân vào thứ năm hằng tuần; nghe và nắm bắt nhiều ý kiến, kiến nghị phản ảnh của nhân dân.

Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố đã tổ chức 30 cuộc giám sát tập trung vào các vấn đề kinh tế - xã hội, đặc biệt là kiến nghị, phản ảnh của người dân về giải quyết thủ tục hành chính. Qua giám sát cho thấy, bộ phận “một cửa” thành phố đã tiếp nhận trên 51,3 ngàn hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn hơn 39,3 ngàn hồ sơ, trong hạn trên 2,4 ngàn hồ sơ đạt tỷ lệ trên 81%; thành phố tiếp tục duy trì tốt hoạt động của bộ phận một cửa hiện đại của thành phố và 30 phường, xã; tăng cường rà soát tình hình giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức chấn chỉnh thực hiện việc bổ sung, ngừng và trả hồ sơ giải quyết, tiếp nhận luân chuyển và trả kết quả, khắc phục được tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính... góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh vì nhân dân phục vụ.              

Hà Anh

Tin xem nhiều